a

Министарство правде није поступило по поднесцима притужиоца дуже од две године, чиме је повредило право притужиоца на добру управу, утврдио је Заштитник грађана