a

Неправилности у спровођењу завршног испита у школској 2018/2019, попут оних које су се догодиле и у школској 2012/2013 години, настале су због тога што су запослени у штампаријама ангажовани на штампању и паковању тестова, незаконито прибавили тестове и учинили их јавно доступним. Чињеница да су се незаконита понашања у оба пута догодила у штампаријама изван просветног система, које су се уговорима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја обавезале не само на обављање посла већ и на чување поверљивости тестова, показује да је поверавање ових послова правним лицима која нису део образовног система и не подлежу контроли Министарства просвете, науке и технолошког развоја „слаба карика“ и значајан фактор ризика у организацији завршног испита, стоји између осталог у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана упућено Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

У поступку контроле који је спровео сектор надлежан за права детета Заштитника грађана утврђено је да просветни систем не располаже техничким могућностима и одговарајућим финансијским и људским ресурсима да штампање и паковање тестова обезбеди у оквирима и институцијама образовног система, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић и додао да је Закон о основама система образовања и васпитања успоставио Центар за испите у оквиру Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, са надлежностима које одговарају и потреби штампања, паковања и дистрибуције тестова. С обзиром да је да су запослени у установама образовно васпитног система подложни далеко ригорознијим проверама и мерама, него онима код приватних послодаваца, коришћење надлежности и ресурса Завода и Центра за испите омогућава да се контрола над комплетном организацијом завршног испита и државне матуре и одговорности за то задржи у оквирима образовног система и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, поручио је Пашалић.

Заштитник грађана је препоручио Министарству да предузме мере како би се целокупан поступак организовања и спровођења завршног и пријемног испита и државне матуре задржао у домену контроле и одговорности Министарства и образовних органа, установа и организација. Такође, наложио је да се приступи планирању буџетских средстава потребних за обезбеђивање материјалних, техничких и других услова, како би се активности у организацији завршног испита које су до сада повераване екстерним партнерима, надаље спроводиле у оквиру Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Центра за испите, стоји између осталог у препорукама Заштитника грађана.