a

Заштитник грађана је у раду Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Полицијске управе за град Београд, Полицијске станице Стари град утврдио недостатке који се огледају у томе што грађанину, када је у полицијску станицу доведен без налога због постојања сумње да је извршио кривично дело, није уручено писано обавештење о његовим правима, као и у томе што је у електронској евиденцији података, као разлог довођења, уписано „информативни разговор у својству грађанина“