a

Захваљујући финансијској подршци Амбасаде Велике Британије у Србији Заштитник грађана је у периоду од маја 2012. до априла 2013. године спровео пројекат мониторинга спровођења његових препорука и акционих планова Владе РС на унапређењу положаја Рома. Циљ пројекта, који је спроведен у сарадњи са Центром за истраживање етницитета, био је да допринесе унапређењу положаја положаја ромске националне мањине успостављањем системских решења у спровођењу мера инклузије Рома. У оквиру пројекта остварени су следећи резултати:

  • У сарадњи са Центром за истраживање етницитета креирана је методологија праћења препорука Заштитника грађана Урађена је анализа спровођења препорука Заштитника грађана и акционих планова на локалном нивоу у области инклузије Рома
  • Успостављени су одрживи механизми мониторинга и ефикасне контроле имплементације стратегије и акционих планова за инклузију Рома На основу резултата анализе у сарадњи са Српском академијом наука и уметности биће објављен посебан извештај са препорукама за унапређење примене афирмативних мера у области образовања и запошљавања Рома који ће бити упућен надлежним органима и Народној скупштини на разматрање
  • Промовисане су добре праксе локалних самоуправа у инклузији Рома