a

Заштитник грађана је, након поступка контроле рада покренутог по притужби грађана на рад Републичког геодетског завода, у препорукама за отклањање пропуста у раду затражио од овог државног органа да поштује законом прописане рокове за доношење одлука како грађани не би били у ситуацији да се без основаног разлога пролонгира одлучивање о њиховим правима.

Заштитник грађана истиче да стандард добре управе не дозвољава нечињење и пасивност, већ тражи активан, ангажован став органа управе према обављању послова из свог делокруга, као и да непоштовање законских рокова у одлучивању онемогућава несметано одвијање правног промета као и заштиту и остваривање имовинских права и економских интереса грађана, што за последицу има стварање правне несигурности.