a

Заштитник грађана је, након поступка контроле покренутом по притужби грађана због непоступања Општине Косјерић у погледу организације службе за збрињавање напуштених животиња на својој територији, затражио од тог органа да предузме све мере како би на својој територији организовала зоохигијенску службу и обезбедила прихватилиште за напуштене животиње, у свему у складу са условима предвиђеним позитивноправним прописима.

Заштитник грађана је утврдио пропусте у раду Општине Косјерић јер је збрињавање напуштених паса, супротно закону, поверила приватној предузетничкој радњи која своје прихватилиште има на територији општине Врњачка Бања, као и да од јануара 2024. године није организовала делатности зоохигијене на територији те општине.