a

Заштитник грађана Зоран Пашалић указао је данас да је дечји рад веома ретко последица небриге родитеља већ да га најчешће узрокују сиромаштво и злоупотреба од стране одраслих због чега је неопходно да надлежни органи на свим нивоима обезбеде механизме за елиминисање радне експлоатације деце.

"Најважнија обавеза нас одраслих је да обезбедимо здрав психофизички развој свој нашој деци, а посебно деци која су жртве радне експлоатације. Неопходно је да се заједничким напорима надлежних органа утврде и отклоне узроци због којих су деца изложена физичком раду, тачније да ли раде јер живе у сиромаштву или је у питању злоупотреба и трговина људима", навео је Пашалић поводом 12. јуна - Међународног дана борбе против дечјег рада.

Пашалић је рекао да су принудном раду најчешће изложена деца која живе и раде на улици која се злоупотребљавају.

"Више од 80.000 деце у Србији, према доступним подацима, изложено је некој врсти радне експлоатације која оставља озбиљне последице по њихово здравље и развој. У обавези смо да јачамо законодавство и политике које штите децу од искоришћавања али и да оснажујемо институције које спроводе законе", казао је заштитник грађана.

Међународни дан борбе против дечјег рада - 12. јун, установљен је 2002. године као подсетник да у друштву постоје деце која су, због злоупотреба одраслих, онемогућена да буду срећна и задовољна да расту и развијају се у хуманим условима.