a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је у фебруару 2024. године ненајављену посету Окружном затвору у Смедереву. Том приликом је праћено спровођење препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији из 2021. и 2023. године.

Након посете НПМ је сачинио извештај и упутио седам препорука Окружном затвору у Смедереву. Управа за извршење кривичних санкција и Окружни завод у Смедереву су обавестили НПМ да су предузели активности са циљем смањења преоптерећености смештајних капацитета. Премештање одређеног броја осуђених лица у друге заводе омогућило је да свако осуђено лице има засебан лежај, а истовремено су, из употребе, избачени троспратни кревети. Такође, НПМ је обавештен да ће се поступити по препоруци која се односи на обезбеђивање двочасовне шетње осуђеним лицима када се за то буду стекле могућности.

НПМ ће у даљем раду пратити поступање по препорукама које се односе на положај притворених лица, посебно малолетних и жена, као и у погледу документовања повреда.