a

Запошљавање, безбедност и здравље на раду, право на стручно усавршавање, право на рад рањивих група, као и изједначавање положаја жена и мушкараца на тржишту рада морају бити приоритети државе у унапређењу области рада. Исто тако је неопходна ефикаснија сарадња надлежних органа и да предузимају адекватне мере према послодавцима који крше права запослених, истакао је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 1. маја, Међународног празника рада.

Пашалић је навео да се грађани најчешће притужују због злостављања на раду, незаконитог престанка радног односа, неплаћеног прековременог рада, ускраћивања права на плаћени годишњи одмор, као и неисплаћивања доприноса за социјално осигурање.

Заштитник грађана је оценио да Србија има добре законе који регулишу радна права, међутим постоје изазови у спровођењу тих закона и обезбеђивању адекватних услова рада за све раднике. Како је рекао, запослени недовољно користе постојеће законске могућности за заштиту њихових права, али и недостаје дијалог између послодаваца и запослених када се ради о новчаним потраживањима за која је предвиђена искључиво судска заштита. У Србији се годишње решава и до хиљаду радних спорова, а судски поступци у области радних односа трају у просеку од пет до седам година, показује статистика.

Пашалић је позвао странке у спору, да уз учешће Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и канцеларија локалних омбудсмана у Србији, реше проблем мирним путем, потпуно бесплатно.