a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 28. септембра 2023. године посету Домском одељењу за одрасле и старије при Центру за социјални рад Нови Пазар, након које је сачинио извештај о посети са препорукама за отклањање недостатака и унапређење поступања.

Центар за социјални рад Нови Пазар је обавестио Заштитника грађана да се, у складу са упућеним препорукама, у дому користе покретни паравани ради заштите приватности корисника, да су обавештења о постојању видео надзора постављена на видљивим местима у свим просторима и просторијама које су под видео надзором, да је боље уређена просторија за посете тако да пружа услове за пријатан боравак корисника и посетилаца у њој, да се започело са евидентирањем повреда корисника и механизама њиховог настанка и да се предузете радње бележе у досије корисника, као и да је процедура поступања по притужбама и приговорима усклађена са Законом о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити.

Поступање по препорукама које се односе на предузимање активности и радњи у циљу запошљавања одговарајућег броја и врсте здравствених радника, као и недостајућег неговатељског и другог особља у дому, у складу са потребама корисника, биће предмет даљег праћења НПМ-а, с обзиром на то да је Центар за социјални рад Нови Пазар обавестио Заштитника грађана да је сачињена анализа потреба и да ће захтеви за сагласност за запошљавање недостајућег здравственог и другог кадра бити упућени након формирања републичке Владе и градске власти у Новом Пазару.