a

Вршњачко насиље је веома озбиљан социјални и психолошки проблем данашњице, а све тежи облици насиља међу децом нас упозоравају да мере и активности које друштво и држава улажу у борбу против те појаве нису довољне, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић, поводом Међународног дана борбе против вршњачког насиља.

Он је указао на то да вршњачко насиље обухвата различите облике агресивног понашања међу децом и адолесцентима, од вербалног и физичког насиља, социјалног искључивања до насиља путем интернета, а на жалост, доводи и до трагичног исхода.

Пашалић је додао да не смемо окретати главу ни од најблажих облика насиља, и да је на сваки вид насиља потребно реаговати. Морамо обратити посебну пажњу на опасност од злостављања преко друштвених мрежа, јер га је врло тешко пратити, а може имати веома озбиљне последице по ментално здравље жртве, рекао је заштитник грађана.

Због комплексности проблема важно је имати одговарајуће политике које су усмерене према искорењивању свих облика насиља у друштву, као и према изградњи система вредности заснованог на међусобном поштовању, емпатији, разумевању и прихватању различитости. То подразумева координисане активности свих релевантних институција, укључујући образовне установе, родитеље, стручњаке, као и ширу заједницу, поручио је Зоран Пашалић.