a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је данас полицијске станице у оквиру Полицијске управе за град Београд у циљу праћења поступања према лицима која су ухапшена током протеста који су одржани синоћ испред Скупштине града Београда. Посећене су ПС Земун, ПС Нови Београд, ПС Стари град и седиште ПУ за град Београд.

Све посете су биле ненајављене, а у тиму НПМ је поред представника Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права-ЈУКОМ.

Тим НПМ је проверавао начин остваривања основних права задржаних лица, која су у исто време заштитне мере од злостављања: право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начин на који су доведена и задржана лица информисана о својим правима.

Током посета полицијским станицама затечено је 14 задржаних лица са којима je тим НПМ обавио ненадзиране разговоре. Осим једног лица које је навело да је ударено руком са леђа и оборено на под, нико од осталих задржаних лица није се жалио на поступање полицијских службеника приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења. Увидом у документацију, што је потврђено и у разговорима са задржаним лицима, свим лицима уручена су обавештења о правима, решења о задржавању и имала су могућност да контактирају адвоката по сопственом избору, односно додељен им је адвокат по службеној дужности. За једно лице које је навело да му није омогућено да обавести блиску особу о лишењу слободе, у документацији је наведено да није желео никога да обавести о томе, док су сва остала лица навела да су имала могућност да обавесте члана породице или блиску особу о лишењу слободе. За лица која су имала потребу за лекарским прегледом, исти је омогућен. Ниједно лице није примљено са видљивим повредама нити се жалило да је задобило било какве повреде.

Професионално поступање руководства и полицијских службеника током трајања посета НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а ће наставити да прати поступања полицијских службеника према грађанима.