a

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да свака жена у Србији мора да има право на живот без физичког насиља и психичког злостављања.

Пашалић је, поводом обележавања Међународног дана борбе против насиља над женама, још једном позвао све жене које трпе било који облик насиља да га пријаве надлежним органима, укључујући и институцију Заштитника грађана. Такође је апеловао на све који поступају по пријавама жена, да уложе додатни напор како би се предупредило понављање насиља и фатални исходи.

„Примена Закона о спречавању насиља у породици је допринела успостављању много боље међуресорне сарадње полиције, органа старатељства и тужилаштва. Међутим, још увек постоји простор за унапређење рада тих органа, нарочито када је реч о прaћењу спровођења хитних мера, процени ризика од насиља и одабиру адекватних мера које ће бити садржане у плану заштите жртве“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је истакао да је насиље неприхватљиво друштвено понашање у сваком свом облику и да је неопходно постићи нулту толеранцију на насиље. У том смислу, Пашалић је посебно указао на значај борбе против стигматизације жртава насиља, чему су жене неретко изложене.

„Зато је неопходно да као појединци и представници институција радимо на разбијању стереотипа и пружамо подршку жртвама породичног насиља, без осуде и критике", рекао је заштитник грађана.

Искуство институције Заштитника грађана показује да убиству жртве најчешће претходи прекид брачне или ванбрачне заједнице, односно ситуације где се жртва одважи да прекине круг насиља и напусти насилника, а било је и случајева када је насиље вршено над старијим члановима породице, махом женама.