a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да је по питању остваривања права Рома у Републици Србији остварен велики напредак али да и даље постоји низ проблема који указују да је потребно непрестано пратити и реаговати на повреде права ромске заједнице.

"Положај ромске заједнице у Републици Србији је неупоредиво бољи него у многим земљама. Међутим, Заштитник грађана ће заједно са Националним саветом ромске националне мањине инсистирати на афирмацији Ромкиња и њиховој едукацији као начину да се ромска национална мањина афирмише првенствено у бризи о деци и у здравственом збрињавању припадника ове заједнице", рекао је Пашалић на почетку обуке за Национални савет ромске националне мањине.

Заштитник грађана, као национална институција за заштиту људских права, залаже се за јачање постојећих антидискриминаторних механизама и институција у складу са стандардима Савета Европе, а посебно препорукама Европске комисије против расизма и нетолеранције, навео је Пашалић.

Заштитник грађана је на обуци, организованој у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе, посебно истакао значај Националног савета ромске националне мањине у остваривању и заштити права Рома, као и сарадњу коју Заштитник грађана има са овим саветом.

Полазницима су представљени положај и надлежности Заштитника грађана, досадашња пракса институције у раду са ромском заједницом, као и новине у новом Закону о Заштитнику грађана из 2021. године којим је ојачан положај ове независне државне институције.