a

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас, поводом Светског дана менталног здравља – 10. октобра, да је неопходно континуирано радити на подизању свести о значају менталног здравља и предузимати активности за унапређење менталног здравља свих грађана, а посебно деце, младих и старијих особа.

„Особе са интелектуалним и менталним тешкоћама представљају рањиву и у великој мери стигматизовану и маргинализовану друштвену групу због чега Заштитник грађана посвећује посебну пажњу заштити њихових права. У том смеру, сматрам да је неопходно унапредити постојећу организацију заштите менталног здравља“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је навео да је потребно обезбедити територијалну покривеност и оснивање што већег броја центара за заштиту менталног здравља у заједници, односно обезбедити услове за збрињавање и подршку особама са интелектуалним и менталним тешкоћама (и њиховим породицама) у локалној заједници.

„Потребно је повећати број специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије, водити рачуна о равномерној расподели кадра, развити службе за двадесетчетворосатни пријем ургентних стања у дечјој и адолесцентној психијатрији, развити службе за превенцију, али и лечење деце и младих са болестима зависности. У циљу побољшања живота старијих људи, потребно је унапредити збрињавање и лечење старијих особа с менталним поремећајима“, сматра Пашалић.

Не мање значајан сегмент је  подизање свести о значају менталног здравља и улагање у реформе у области менталног здравља, мултисекторска сарадња, као и повезивање удружења, стручњака и институција на локалном нивоу на промоцији менталног здравља и борби против стигматизације.

Ради превенције било ког облика злостављања, унапређења услова боравка и усмеравања на поступање према особама са менталним сметњама у свему у складу са важећим прописима и стандардима, Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) од почетка године посетио опште болнице у Смедереву и Ваљеву, Дом за смештај одраслих лица Кулине и Специјалну затворску болницу у Београду.

Представници Заштитника грађана данас су обележили овај значајан датум посетом новооснованом Центар за ментално здравље у Панчеву, који је, између осталог формиран на препоруку НПМ-а ради превенције, унапређења и постхоспиталног лечења пацијената у заједници.