a

Градови Ужице, Крагујевац и Сомбор, Градска општина Врачар и Општина Врњачка Бања добитници су овогодишњих признања које Заштитник грађана, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, седму годину заредом додељује градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији, који су у претходној години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

Награду за унапређење приступачности у области јавног превоза добио је Град Ужице, специјално признање за унапређење приступачности у области информација добила је Градска општина Врачар, док је Општина Врњачка Бања добила признање за унапређење приступачности објеката у области спорта а Град Крагујевац за унапређење приступачности садржаја у области културе.

Похвалу за унапређење приступачности објеката под заштитом добио је Град Сомбор, а захвалнице за учешће у јавном позиву Заштитника грађана добили су градови Нови Сад, Београд, Врање, Шабац, Лозница и Зрењанин, као и Општина Свилајнац.