a

Заштитник грађана Зоран Пашалић тражи од директора Центра за социјални рад Нови Бечеј да утврди одговорност запослених у том центру због несавесног и рада супротног нормативима струке у случају трагичне смрти дечака који је био у хранитељској породици у Новом Бечеју.

"Центар у Новом Бечеју је поступио супротно Правилнику о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад и Правилника о хранитељству. Оваквим поступањем запослени у центру нису поштовали начела најбољег интереса детета, због чега тражим утврђивање њихове одговорности независно од исхода поступака које у овом случају воде други надлежни органи", навео је Пашалић.

Заштитник грађана је у поступку контроле рада надлежних органа, који је покренут средином августа 2023. године након сазнања из медија да је у Новом Бечеју погинуо дечак који је био у хранитељству, утврдио пропусте у раду ЦСР Нови Бечеј које је претходно утврдио и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.