a

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је данас да као појединци и као друштво имамо обавезу да деци створимо безбедно окружење у којем ће моћи да се у потпуности развијају као здрави и одговорни појединци.

"Непоштовање права деце није нешто што погађа само децу. Питања права деце тичу се свакога и утичу на живот свих нас. Зато је неопходно да ми одрасли и деца разумемо појам права, да знају која су њихова, да науче да саосећају са онима којима су та права угрожена и да буду оспособљени да предузимају акције у корист својих, и права других", рекао је Пашалић.

"Сви имамо и дужност и обавезу да деци омогућимо безбрижно детињство и здрав психофизички развој. Главни предуслови за то су стално промовисање солидарности и емпатије, нулта толеранција на сваку врсту насиља и неговање вршњачке али и међугенерацијске толеранције", истакао је Пашалић поводом манифестације „Дечја недеља“, која се ове године одржава од 1. до 8. октобра.

Пашалић је истакао да се права деце морају поштовати и штити у сваком моменту, да деца морају бити заштићена од сваке врсте насиља, злостављања и занемаривања али да истовремено морају бити оснажена да постану свесна права која имају други чланови друштва.