a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 05. септембра 2023. године контролну посету Посебном одељењу за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала Казнено-поправног завода у Пожаревцу – Забели, током које је пратио поступање по препорукама НПМ-а из извештаја о претходној посети, која је обављена у марту 2022. године.

НПМ са задовољством констатује да је поступљено по свим упућеним препорукама и похваљује чињеницу да су предузете бројне активности у циљу унапређења поступања према осуђеним лицима која се налазе на издржавању казне затвора у Посебном одељењу.

Посебно одељење је просторе за боравак на свежем ваздуху осуђених опремило зеленилом и другим облицима визуалног стимуланса који су хуманизовали те просторе. Сачињен је информативни документ са практичним информацијама и активностима у Посебном одељењу, а информације о томе су видно истакнуте унутар заједничких просторија које користе сва осуђена лица. Програми поступања за све осуђенике који се налазе у Посебном одељењу су додатно индивидуализовани на начин да су усаглашени са ризицима и потребама сваког конкретног осуђеног, а извршено је и преиспитивање програма поступања. Најзад, имајући у виду владање, залагање у остваривању програма поступања, односно степен остваривања програма поступања, поједина осуђена лица која испуњавају услове су накнадно разврстана у повољнију васпитну групу и додељена су им посебна права.

Attachments:
Download this file (Izvestaj.pdf)Извештај