a

Заштитник грађана покренуо је током јучерашњег дана испитни поступак законитости и правилности рада Градског центра за социјални рада Београд поводом случаја девојчице која је 20.09.2023. године, у пратњи полицијске патроле, доведена у Универзитетску дечију клинику у Тиршовој улици и над којом је спроведен успешан поступак реанимације.

Заштитник грађана је утврдио, само дан након покренутог поступка, да девојчици, као ни њеним сиблинзимама, није одређено лично име и ЈМБГ, и да се породица није налазила на евиденцији органа старатељства до догађаја од 20.09.2023. године.

У складу са одредбама Породичног законика и Закона о матичним књигама, у случају да у року од 30 дана од дана рођења, детету није одређено лично име, орган старатељства постаје надлежан за одређивање личног имена. Сходно наведеном, Заштитник грађана захтева од надлежног одељења Градског центра за социјални рад Београд да у законом дефинисаном року у складу са одредбама Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига, спроведе поступак и одреди лична имена.

Kao и до сад, Заштитник грађана активно прати решавање проблема правно невидљивих припадника ромске заједнице, с обзиром на то да упркос напорима надлежних органа и даље постоје грађани који су правно невидљиви.