a

Заштитник грађана Зоран Пашалић покренуо је данас, по сопственој иницијативи, испитни поступак оцене законитости и правилности рада Градског центра за социјални рад у Београду, поводом сазнања да је дете рођено 2021. године, у пратњи полицијске патроле, јуче доведено у Универзитетску дечију клинику у Тиршовој улици у Београду, где је над њим спроведен успешан поступак реанимације. Градски центар за социјални рад, дужан је да у најкраћем року, не дужем од 10 дана, достави информације о свим чињеницама и околностима које се односе на овај случај.

Према наводима медија, на основу чега је покренут испитни поступак контроле, двогодишње дете је у тренутку пријема у болницу било неухрањено, док је мајка детета „задржана“.

Поводом наведеног случаја, заштитник грађана Зоран Пашалић је оценио да је обавеза државе да предузме све потребне мере за заштиту детета од различитих облика занемаривања, као и сваке врсте експлоатације и да поштује, штити и унапређује права детета.

„Докле овако?! Сви знамо где нас је довело занемаривање деце, посебно у случајевима где су деца животно угрожена или постоје разумне индиције које би указале на то да би дете могло бити изложено даљем озбиљном угрожавању. Зато је неопходна правовремена реакција надлежних органа“, рекао је Пашалић.

Истовремено је указао и на то да су сви који примете било какав облик занемаривања или насилног понашања према деци, дужни да то спрече и пријаве надлежним органима, а да ће држава реаговати у најбољем интересу детета.