a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић учествовала је 13. и 14. септембра 2023. године на Регионалној радионици за југоисточну Европу са називом Мониторинг детенције и заштита људских права у спречавању и сузбијању насилног екстремизма и радикализације до тероризма (VERLT) у затворима, коју је организовала Канцеларија за демократске институције и људска права Организације за европску безбедност и сарадњу у Сарајеву, Босна и Херцеговина.

b_300_0_16777215_00_images_20230918Sarajevo.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заменица Тањевић је представила рад Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у Србији у области теме радионице, посебно Извештај о посети Посебном одељењу за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала, препоруке и унапређења која су постигнута од стране завода и Управе за извршење кривичних санкција у тој области, а у складу са препорукама НПМ-а. Истакла је да казна не сме да се своди на одмазду, да она није сама себи циљ, већ да су неопходни третмански поступци како би се лица увела у оквире друштвено прихватљивог понашања и како би процес ресоцијализације био могућ. Организовани криминал и тероризам јесу претња савременом добу, али управо људска права су највеће вредности тог истог доба, што подразумева да је неопходно пронаћи баланс између сузбијања тих негативних појава и привременог ограничавања људских права и слобода у ту сврху, истакла је Наташа Тањевић.

Догађај је окупио стручњаке из ове области, мониторе места детенције и представнике надлежних органа и затворских служби у циљу подизања свести о питањима људских права која се јављају у спречавању и сузбијању VERLT у затворима и промовисања дијалога и сарадње између релевантних органа и појединаца како би се позабавили ризицима за људска права који проистичу из ових напора.