a

Заштитник грађана затражио је од Центра за социјални рад Ковин да у случајевима када родитељи злоупотребљавају родитељско право, чиме врше насиље над децом, размотри да ли су се стекли услови за предузимање мера из надлежности органа старатељства, као што је покретање поступка за лишење родитељског права.

У поступку по притужби грађанке  да запослени у Центру нису предузели мере из своје надлежности иако су знали да јој бивши супруг ускраћује контакте са дететом, због чега је и кривично осуђиван, Заштитник грађана истиче да је орган старатељства дужан да поступа целовито, благовремено и ефикасно, руководећи се принципом најбољих интереса детета и начелом хитности породично-правне заштите детета, у потпуности поштујући правне норме и стандарде стручног рада утврђене законом и Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад.