a

Заштитник грађана затражио је од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да изврши надзор над радом Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ како би утврдило да ли правилно примењује прописе којима се уређују пружни, инфраструктурни и заштитни пружни појас на територији града Краљева.

Заштитник грађана, поступајући по притужби грађанина да је ово предузеће неоправдано одбило његов захтев за сагласност за озакоњење нелегално изграђених објеката у заштитном пружном појасу, у препорукама за отклањање пропуста тражи да републички инспектори за железнички саобраћај током спровођења надзора обрате посебну пажњу на притужиочеве наводе у којима је указано на друге објекте који су изграђени у непосредној близини пруге а који су добили сагласност за озакоњење.