a

Министарство унутрашњих послова обавестило је НПМ да поступајући по препоруци из извештаја о посети Аеродрому „Константин Велики “ у Нишу од 7. априла 2023. године у Станици граничне полиције Ниш–Аеродром обезбеђени су услови за регистрацију странаца који су изразили намеру да поднесу захтев за азил, тако што је 20. јуна 2023. године коначно инсталиран и стављен у функцију уређај за дактилоскопирање. Ту препоруку је Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) упутио још након прве посете обављене 2019. године, а после поновљене препоруке уређај је коначно и постављен. Препорука НПМ-а о постављању уређаја је од посебног значаја имајући у виду да ће се помоћу апарата регистрација вршити у складу са прописима, посао полицијским службеницима СГП Ниш–Аеродром бити олакшан, а приступ поступку азила странцима бити ефикаснији.

У одговору МУП-а даље стоји да није поступљено по препоруци да све странце који указују на страх од прогона или озбиљног кршења права у земљи у коју би требало да се врате након што им је одбијен улазак у земљу поуче о могућности да затраже азил, као и све оне који су изразили такву намеру региструју и поуче о процедури и правима, са образложењем да ће вршити консултације са надлежним јавним тужилаштвом и поступати у складу са смерницама које добију. Наведени одговор НПМ-у је неприхватљив, те ће приликом будућих посета аеродромима и даље инсистирати да се поступа по датој препоруци.

Тим НПМ-а је приликом посете аеродрому обишао просторије за смештај странаца којима је одбијен улазак у земљу и утврдио одређене недостатке у материјалним условима, као и да странцима није омогућен редован боравак на свежем ваздуху, те је НПМ упутио препоруке да се утврђени недостаци отклоне. Оператор аеродрома, Аеродроми Србије д.о.о. је обавестио НПМ да је поступио по овим препорукама и да су све неправилности наведене у извештају отклоњене.