a

Заштитник грађана покренуо је испитни поступак контроле рада Центра за социјални рад Нови Бечеј након сазнања из медија да је 19. августа 2023. године четрнаестогодишње дете са посебним потребама искочило кроз прозор стана на трећем спрату и преминуло, а да су сутрадан ухапшене три жене због сумње да су учиниле кривично дело напуштања немоћног лица.

Заштитник грађана је затражио од Центра за социјални рад Нови Бечеј  да најкасније у року од седам дана достави изјашњење о свим чињеницама и околностима конкретног случаја, између осталог обавештење о току поступка за заснивање хранитељства у којем је малолетни дечак који је преминуо смештен у хранитељску породицу и разлозима за заснивање хранитељства.

Такође, затражено је и обавештење о томе да ли је Центар за социјални рад Нови Бечеј контролисао поступање хранитеља према храњенику, као и све чињенице које су познате центру за социјални рад о околностима у којима је малолетник преминуо.