a

b_300_0_16777215_00_images_20230817Cacak.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 10. и 11. августа 2023. године посетио Полицијску управу у Чачку, седиште ПУ и све полицијске станице у њеном саставу – Горњи Милановац, Ивањица и Лучани у Гучи. Посете су биле ненајављене током којих је тим НПМ-а проверавао начин остваривања основних права задржаних лица, која су у исто време заштитне мере од злостављања: право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима.

НПМ је обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима, обавио разговоре са полицијским службеницима о начину поступања према задржаним лицима и на који начин им је омогућено остваривање њихових права и извршио увид у предмете о задржавању. Посета Полицијској станици Ивањица је обављена током ноћи.

Сарадња са запосленима у полицијској управи је била на високом степену.