a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 03. и 04. августа 2023. године посетио Полицијску управу у Крагујевцу. Пре посете полицијским станицама у оквиру те полицијске управе чланови тима НПМ-а су у Казнено-поправном заводу у Крагујевцу разговарали са више притвореника о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења. Посебну пажњу су посветили начину обављања првог лекарског прегледа по пријему у завод и притвореним лицима који су примљени са било каквим повредама. Потом су посетили полицијске станице Кнић и Рача, током ноћи Полицијску станицу Баточина, а сутрадан, 04. августа седиште Полицијске управе и полицијске станице Лапово, Топола и Аранђеловац.

b_300_0_16777215_00_images_20230811PU_Kragujevac.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Током тих посета НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, која су уједно и заштитне мере од злостављања: право на приступ лекару и адвокату, право да о лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Чланови НПМ-а су разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица и извршили увид у предмете о задржавању лица. Разговарали су и са два задржана лица које су затекли приликом посете седишту Полицијске управе и једним доведеним лицем кога су затекли у Полицијској станици Аранђеловац. Такође, обишли су просторије за задржавање у полицијским станицама у којима оне постоје (полицијске станице Аранђеловац и Баточина и седиште Полицијске управе), ради провере да ли су у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Посете су биле ненајављене и остварена је изузетна сарадња са службеницима и руководством установа, како у КПЗ тако и у ПУ. У тиму за посете су били представници Заштитника грађана, Комитета правника за људска права и Одбора за људска права Ваљево.