a

Заштитник грађана Зоран Пашалић данас је, у оквиру праксе „Отворена врата Заштитника грађана“ коју је увео 2017. године након доласка на чело ове институције, лично разговарао са грађанима из целе Србије који су му се највише жалили на рад републичких фондова за здравствено, пензионо и инвалидско осигурање, као и на рад грађевинске инспекције и локалних центара за социјални рад.

"Годинама уназад добијамо бројне притужбе грађана на 'ћутање администрације' јер уопште не поступају или са великим закашњењем поступају по захтевима грађана. Подсећам надлежне органе да су обавезни по закону да поступају у одређеним роковима по захтевима и притужбама јер грађани морају правовремено да добију информацију која би им помогла", рекао је Пашалић.

Грађани су се Заштитнику грађана данас највише притуживали на проблеме које имају у остваривању права из области здравственог и пензијско-инвалидског осигурања, затим имовинско-правних односа, као и на рад локалних центара за социјални рад због препрека у остваривању Уставом и законом гарантованих права.

Пријем грађана у седишту Институције Заштитника грађана, који у континуитету траје већ шест година, био је привремено прекинут током ванредног стања уведеног због пандемије корона вируса у марту 2020. године, али је одмах након окончања те ситуације обновљена пракса личних сусрета и разговора Заштитника грађана са грађанима.