a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 26. јула 2023. године надзор над принудним удаљењем два страна држављанина – Републике Индије и Исламске Републике Пакистан. Они су неколико недеља провели у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле су спроведени на Аеродром „Никола Тесла“ Београд и летом напустили земљу.

Од полицијских службеника прихватилишта НПМ је прибавио податке о поступању према тим странцима, извршио увид у документацију која се о њима води и обавио ненадзиране разговоре са њима.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и раније била веома добра и професионална.