a

Заштитник грађана, симболично, на дан рођења бившег председника Републике Јужне Африке Нелсона Манделе који се Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 2010. године обележава као Међународни дан Нелсона Манделе у знак признања за његов допринос култури мира и слободе, објављује извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у 2022. години.

У годишњем извештају НПМ-а су представљени налази и опште и појединачне препоруке за унапређење стања у овој области и истакнуте активности које је неопходно предузети у правцу ефикасније борбе против тортуре и унапређења заштите људског достојанства.

Током 2022. године НПМ је обавио 87 посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. Посећене су бројне полицијске управе и полицијске станице у њиховом саставу, притворске јединице, затвори, психијатријске клинике и одељења/службе за психијатрију у општим болницама, установе социјалне заштите домског типа, Прихватилиште за странце, транзитне зоне на међународним аеродромима. Такође, обављено је пет надзора над поступцима принудних удаљења 23 странаца. Укупно је упућено 205 препорука.

Годишњи извештај представља још један допринос у изградњи друштва без тортуре, друштва у којем се поштује физички и психички интегритет и достојанство сваког грађанина, у свакој ситуацији, без изузетка и без обзира на околности.

У децембру 2015. године, Генерална скупштина је одлучила да прошири обим Међународног дана Нелсон Манделе тако што ће се такође користити за промовисање хуманих услова затвора, подизање свести о томе како затвореници представљају континуирани део друштва и вредност рада затворског особља као социјалне службе од посебног значаја.

Нелсон Мандела правила су Стандардна минимална правила УН за поступање са затвореницима, која су ревидирана Резолуцијом Генералне Скупштине из 2015. године и тада названа по председнику Јужноафричке Републике, који је провео 27 година у затвору током своје борбе за људска права, једнакост, демократију и промоцију културе мира.