a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских објава да је у селу Радојево код Нове Црње малолетник упао у породичну кућу и секиром и ножем поврeдио жену и њеног сина, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Нова Црња.

Заштитник грађана тражи од овог органа старатељства да му у року од 7 дана достави изјашњење о свим чињеницама и околностима овог случаја, посебно да ли се малолетник који је извршио напад и његова породица налазе на евиденцији органа старатељства, те да ли су се о њему старали његови родитељи или је био на поверен на старање неком од других сродника.

Од Центра за социјални рад Нова Црња Заштитник грађана тражи да га обавести и да ли је у протеклом периоду у породици малолетника било пријава за насиље у породици или пријава да је био насилан према другима, које мере и радње су предузимане у случају да су такве пријаве постојале, као и које које услуге социјалне заштите су пружане малолетниковој породици.