a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, који је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у септембру 2022. године ненајављено посетио Полицијску управу Ужице, унифицирано је обавештавање о правима лица задржаних у кривичном поступку тако што ће свим задржаним лицима бити уручиван јединствен образац о правима. МУП је такође обавестио НПМ да свим задржанима ће бити омогућено да документацију у вези са задржавањем држе код себе, детаљније ће се евидентирати подаци од значаја за остваривање права на приступ браниоцу и по истеку задржавања ће им уручивати записник о задржавању и омогућити им да изнесу примедбе на записник.

У погледу услова у просторијама за задржавање, НПМ је обавештен да просторије које се налазе у полицијским станицама у оквиру ПУ Ужице нису у плану за реновирање у 2023. години, али да је израђена пројектно-техничка документација за адаптацију просторија у ПС Ариље, Косјерић и Пожега и да би, уколико буду опредељена додатна финансијска средства, требало размотрити реконструкцију просторија у бар једној полицијској станици. У међувремену, у наредном периоду, биће спроведене активности које се односе на кречење и обезбеђивање адекватног осветљења и дотока свежег ваздуха у ПС Ариље, а ПУ Ужице ће се старати да обезбеди све делове постељине за лежајеве и редовно прање. НПМ је обавештен и да ће се ПУ Ужице, у складу са могућностима, старати да обезбеди барем један комплетан оброк свим лицима чије задржавање траје дуже од 12 сати, а у записнике ће се уносити комплетни подаци о обедовању.

У погледу видео надзора у просторијама за задржавање у ПС Ариље и Косјерић, МУП је дефинисао набавку опреме и да ће се опрема определити по реализацији предметне набавке и у најкраћем року инсталирати. У ПС Пожега је монтиран видео надзор и предузете су мере за обезбеђивање приватности лица, постављањем информација о постојању видео надзора на видна места унутар просторија, као и у Полицијској испостави Златибор, где је видео надзор преусмерен како не би покривао део око мокрог чвора. У ПС Бајина Башта ће се у најкраћем року предузети мере за замену поквареног хард диска на уређају, како би се обезбедило чување снимака са система видео надзора.

ОЗ Ужице је обавестио НПМ да је поступајући по препорукама просторија која се у том заводу користи за смештај лица задржаних у кривичном поступку комплетно реновирана, истакнуто је обавештење о видео надзору и постављен је систем за позивање и комуникацију са службеницима, а задржана лица се више неће смештати заједно са другим лицима лишеним слободе. Такође, ОЗ Ужице ће у потпуности поступати по препоруци НПМ-а о начину обављања првог лекарског прегледа лица лишених слободе по пријему у завод и документовању повреда, као и да ће, уколико уоче повреде које указују на злостављање или лице наведе да је било злостављано, о томе без одлагања обавештавати јавно тужилаштво.