a

Заштитник грађана поздравио је доношење новог Закона о безбедности и здравља на раду који је тренутно у скупштинској процедури и који треба да донесе неколико важних измена у унапређењу положаја радника, као што су увођење појмова рада од куће и рада на даљину, обавезне обуке у области безбедности, али и одговорност самих запослених за повреде на раду. То је веома важно и због чињенице да многи радници раде у условима који представљају ризик по њихово здравље и безбедност, а недовољна примена закона и прописа често доводи до тога да радници не добију адекватну заштиту.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честитајући Међународни празник рада истакао је данас да су достојанствен рад, пристојне и праведне плате, сигурни и здрави радни услови, као и право на синдикално организовање вредности које су кључне за стварање праведнијег друштва и задовољних грађана.

Брига о радницима, унапређење њихових права и положаја морају бити међу приоритетима државе. Неопходно је подићи квалитет услова рада, нарочито онима који раде на најтежим пословима, а приступ адекватној правној заштити као и једнаке могућности за напредовање додатно побољшавају положај радника, указао је Пашалић.