a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је два надзора над принудним удаљењима странаца – држављана Сиријске Арапске Републике, 28. марта 2023. године шест странаца, и 29. марта 2023. године девет странаца.

Држављани Сиријске Арапске Републике су кратко време боравили у Прихватилишту за странце у Димитровграду, одакле су спроведени на Гранични прелаз Градина – Калотина и на основу Споразума о реадмисији предати бугарским властима.

Током надзора НПМ је од полицијских службеника добио податке о поступању према странцима, извршио увид у документацију која се о њима води и обавио ненадзиране разговоре са њима. Такође, пратио је процедуре отпуста из прихватилишта, укрцавања у службено возило, превоза до граничног прелаза и предаје службеницима Републике Бугарске. Подршку је пружио преводилац којег је обезбедио Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице (УНХЦР).

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била веома добра и професионална.