a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић са сарадницом састала се 15. марта 2023. године са представницима Министарства унутрашњих послова, Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре. Сврха састанка је одржавање континуираног дијалога у вези са активностима МУП-а усмереним на поступање по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре Заштитника грађана (НПМ) и препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) које су упућене Републици Србији након посете 2021. године.

Др Тањевић је указала на кључна запажања мониторинг тимова НПМ приликом посета полицијским управама, односно полицијским станицама у њиховом саставу, и похвалила сарадњу приликом посета тимова НПМ полицијским станицама које су по правилу ненајављене. Указала је на уочена унапређења, као и на поједине препоруке по којима још увек није поступљено.

Председник комисије представио је активности које МУП предузима у циљу даљег унапређења услова боравка у просторијама за задржавање, као и активности у вези са опремањем просторија за саслушање техничком опремом за видео и/или аудио снимање саслушања, као једном од битних превентивних мера у овој области.

Разговарано је о даљим активностима, а посебно о потреби за утврђивањем дисциплинске одговорности и изрицањем одговарајућих мера полицијским службеницима за повреде службене дужности у поступцима у којима је Заштитник грађана утврдио пропусте у раду који су довели до повреде права грађана. Такође, подсетила је на Мишљење Заштитника грађана упућено МУП-у, поводом поступања по притужбама на поступање полицијских службеника током јулских протеста 2020. године, да је неопходно унапредити начин примене Методологије за спровођење истрага у случајевима злостављања од стране полиције и уложити додатне напоре како би Сектор унутрашње контроле и надлежна тужилаштва испунили своју улогу у борби против некажњивости за тортуру и допринели да за сваки појединачно утврђени случај злостављања буде утврђена индивидуална  одговорност у законом прописаном поступку, а одговорни службеници одговарајуће санкционисани и жртве обештећене.

Сарадња са представницима Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре представља пример добре праксе, када је реч о континуираном дијалогу са НПМ-ом усмереном на имплементацију упућених препорука и унапређење стања у области превенције тортуре.