a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, након сазнања из медија да је на градском тргу у Пироту мушкарац из пиштоља убио бившу емотивну партнерку, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова - Полицијска управа Пирот и Центра за социјални рад у том граду.

Заштитник грађана од пиротске полиције тражи да га у року од 15 дана обавести о свим околностима овог случаја, посебно да ли је раније било пријава насиља од стране извршиоца према жртви, које је мере полиција предузимала, у сарадњи са другим надлежним органима, како би се заштитила жртва насиља у партнерским односима и санкционисао извршилац, као и да ли је извршилац имао оружје у легалном поседу.

Од Центра за социјални рад Пирот Заштитник грађана тражи да му у истом временском року достави податке о овом случају, укључујући информацију да ли су извршилац и жртва били на евиденцији центра, да ли је раније било пријава насиља у партнерским односима, и уколико је то случај, које мере је Центар предузимао у сарадњи са другим надлежним органима како би се пружила подршка жртви насиља у партнерским односима, да би се она заштитила, санкционисао извршилац и утицало на њега да више не врши насиље.