a

Република Србија сваке године бележи напредак у поштовању права особа са инвалидитетом, али ти помаци су недовољни за оцену да је положај те рањиве групе у 21. веку задовољавајући, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 3. децембра - Међународног дана особа са инвалидитетом.

Он је истакао да право појединца да живи у заједници и буде укључен у њу, као и његово право на једнак избор са осталим члановима заједнице произилази из најосновнијих стандарда људских права.

Држава новим законима и ратификацијом међународних конвенција за унапређење положаја особа са инвалидитетом даје добар нормативни оквир, али и даље долази до значајног кршења њихових права, указао је Пашалић. Он је навео да притужбе упућене Заштитнику грађана указују да су највећи проблеми јављају у остваривању права на образовање, социјалну и здравствену заштиту, запошљавање, али и недостатак посебних услуга и сервиса подршке у заједници.

Заштитник грађана помно прати положај особа са инвалидитетом и позивам грађане да нам се и даље обраћају, а надлежне да добром интерсекторском сарадњом ефикасно решавају проблеме и недостатке у поштовању права особа са инвалидитетом као и свих грађана из рањивих друштвених група, поручио је Зоран Пашалић.