a

Заштитник грађана је, у поступку покренутом по сопственој иницијативи на основу медијских информација да је почетком јуна ове године отац, страни држављанин, на силу узео своју децу и одвео их у суседну државу, утврдио пропусте у раду Градског центра за социјални рад у Београду јер није поступао по међународнoј конвенцији.

Заштитник грађана је поводом навода у медијима да су првостепеном одлуком нашег суда деца поверена мајци, али и да је мајка прекршила претходну одлуку суда у Швајцарској јер је децу довела у Србију, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства правде, Министарства унутрашњих послова и Градског центра за социјални рад у Београду.

Током поступка контроле, Заштитник грађана је, између осталог, утврдио да је Градски центар за социјални рад у Београду направио пропуст у раду јер није у конкретном случају применио одговарајући пропис - Хашку конвенцију о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу стране судске одлуке и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце.

Наиме, у поступку је утврђено да је породица живела у Швајцарској, да је швајцарски суд приликом развода брака одлучио да се деца ставе под искључиво старатељство оца деце са местом становања на његовој адреси, али и да је мајка у априлу 2021. године, без знања оца, децу довела у Србију и да је истог месеца поднела нашем суду тужбу за развод брака.

Заштитник грађана је у поступку утврдио и да је отац деце, који је хрватски држављанин, у јануару 2022. године обавестио надлежни суд у Београду да је о разводу брака одлучио суд у Швајцарској, да је поднео кривичну пријаву против мајке деце због одузимања деце и да је раније мајку деце пријавио за насиље, због чега је са децом боравио у сигурној мушкој кући у Швајцарској - од јула до децембра 2020. године.

У овом случају, Министарство за бригу о породици и демографију извршило је надзор над стручним радом овог београдског Центра током којег је утврђено да Центар није поступао у складу са стандардима стручног рада јер није благовремено и целовито извршио процену стања, потреба и ризика за све чланове породице, наводи Заштитник грађана.

Ресорно министарство је у извештају о надзору навело да је мајка незаконито задржала децу у Србији у априлу 2021. године, да је у конкретном случају надлежност за одлучивање о родитељској одговорности и након незаконитог одвођења деце требало да задржи орган у Швајцарској и да није било основа за поступање органа старатељства за давање налаза и стручног мишљења.

Заштитник грађана је обавештен да је наведени пропуст, према мишљењу ресорног министарства, имао за последицу неосновано пролонгиран боравак деце у сигурној кући уз родитеља коме деца нису поверена на самостално вршење родитељског права.

Министарство је наложило Градском центру за социјални рад у Београду да покрене поступке за утврђивање дисциплинске одговорности запослених који су били укључени у рад на овом случају али и да све запослене у Центру упозна са извештајем надлежног министарства како би се спречило понављање сличних пропуста у будућности, утврдио је Заштитник грађана.