a

Након покретања поступка контроле Заштитника грађана, Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда омогућио је детету коришћење услуге личног пратиоца које је на то имало право по мишљењу Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке.

Заштитник грађана је по притужби мајке детета коме није омогућено коришћење ове услуге и које је стављено на листу чекања, покренуо поступак правилности и законитости рада надлежног градског секретаријата.

У оквиру поступка, Заштитник грађана је утврдио да је мајка детета у октобру 2021. године поднела захтев Градском центру за социјални рад у Београду - Одељење Нови Београд за остваривање услуге лични пратилац детета, те да је месец дана касније Хуманитарна организација „Дечје срце” из Београда као лиценцирани овлашћени пружалац ове услуге, обавестила овај орган да су актуелни капацитети попуњени и да је дете уписано на листу чекања.

Заштитнику грађана је још утврдио да је крајем јуна 2022. године Градски центар послао ургенцију организацији „Дечје срце” за остваривање услуге лични пратилац детета, и то по приоритетном поступању, након чега је ажурирана листа чекања и промењена позиција детета притужиље јер је друго дете од 1. августа 2022. престало са коришћењем услуге.

Заштитник грађана је обавештен да је у току поступак укључивања детета притужиље у услугу лични пратилац детета, чиме су се стекли законски услови за обуставу поступка према надлежном градском секретаријату.