a

b_300_0_16777215_00_images_2022_uprija_Jelena_Stojanovi_1.jpegЗаменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да у социјална права детета спада право на различите видове социјалне подршке али да је потребно додатно унапредити заштиту породица и деце у области социјалне политике.

"Ограничење запошљавања у центрима за социјални рад, неформирање свих центара за породични смештај и усвојење, изостанак социјално-здравствених установа и неујадначено финансирање услуга личног пратиоца су имали негативне последице на пружање услуга породицама и деци и на отклањаљу ових недостатак Заштитник грађана ће наставити да инсистира", рекла је Стојановић на трибини "Да дечја недеља траје целе године" у Ћуприји.

После препоруке Заштитника грађана почетком 2021. године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је обезбедило сагласност Владе Републике Србије за запошљавање 187 нових стручних радника, подсетила је Стојановић на трибини коју су организовали Удружење "Витезови осмеха" и Удружење правника у социјалној заштити "Аргумент".

b_300_0_16777215_00_images_2022_uprija_Jelena_Stojanovi_3.jpegОна је навела и да је надлежно министарство 2021. године, опет на основу мишљења Заштитника грађана и после одлуке Уставног суда, извршило измене и допуне Закона о финансијској подршци породици из којег је избрисана одредба која је изричито спречавала истовремено коришћење права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и права на додатак за помоћ и негу другог лица.

Стојановић је представила рад Летње школе Заштитника грађана, која је средином септембра одржана у Новом Саду, у којој су деца из целе Србије, међу којима је било и оних из хранитељских породица, учила о дечјим и правима особа са инвалидитетом, правима старих, заштити од свих облика насиља и злостављања, препознавању и заштити од трговине људима, као и о јачању партиципације деце у процесима који се тичу њихових права.