a

b_300_0_16777215_00_images_20221011SMoravica.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), обавио је 22. септембра 2022. године ненајављену посету Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ у Старој Моравици. Посета је била контролна, у циљу праћења поступања по препорукама из извештаја НПМ-а о посети тој установи из 2016. године.

Од управе и запослених чланови тима НПМ-а добили су потребне информације о раду свих служби, начину остваривања права корисника, извршен је увид у релевантну документацију, обилазак установе и обављени ненадзирани разговори са корисницима.

Сарадња руководства и запослених у установи са тимом НПМ-а је била потпуна, уз испуњавање законске обавезе сарадње органа управе са Заштитником грађана, те је тиму НПМ-а омогућено несметано обављање контролне посете и пружене су све информације од значаја за остварење циља посете.

Тим за посету чинили су, поред запослених у НПМ-у, представници Покрајинског омбудсмана, Хелсиншког одбора за људска права у Србији и лекар специјалиста психијатрије.