a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је јуна 2022. године ненајављену, ноћну посету седишту ПУ Нови Пазар, а пре тога и дневну посету Окружном затвору у Новом Пазару.

Након упућеног извештаја са препорукама, НПМ је обавештен о томе да ће се у седишту ПУ Нови Пазар у записнике о задржавању лица уносити податак о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о његовом лишењу слободе, као и сви подаци од значаја за приступ задржаног лица браниоцу, чиме је унапређен рад ове организационе јединице.

Окружни затвор у Новом Пазару је поступио по препоруци која му је била упућена, те је на видном месту унутар просторије за задржавање, као и на њеним улазним вратима, истакнуто обавештење о видео надзору над том просторијом.