a

Заштитник грађана покренуо је испитни поступак оцене законитости и правилности рада Основне школе „Милоје Васић“ из Калуђерице након сазнања из медија да је у тој школи дошло до вршњачког насиља у којем је група ученика старијих одељења физички насрнула на дечака првог разреда.

Заштитник грађана затражио је од управе школе да у року од 15 дана достави извештај о предузетим активностима из надлежности установе које су предузете поводом наведених сазнања у циљу заштите права и најбољих интереса ученика. Такође, управа школе треба да достави податке да ли су се такве ситуације у којима су учествовали исти ученици старијих одељења раније дешавале и уколико јесу, које мере је школа предузимала у тим случајевима.