a

b_300_0_16777215_00_images_20220921Zadrzavanje.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 13. септембра 2022. године посетио Полицијску управу у Јагодини - седиште ПУ, а 20. септембра 2022. године полицијске станице Свилајнац и Параћин. Посете су биле ненајављене током којих је НПМ проверавао начин остваривања основних права задржаних лица, која су у исто време заштитне мере од злостављања: право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. НПМ је обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима, обавио разговоре са полицијским службеницима о начину остваривања основних права задржаних лица и извршио увид у предмете о задржавању.

НПМ је 13. септембра 2022. године посетио и Одељење притвора Казнено-поправног завода у Ћуприји ради прикупљања информација од притворених лица о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења. Такође, НПМ је у КПЗ Ћуприја обишао просторије које се користи за задржавање лица у кривичном поступку и проверавао начин на који се обавља први лекарски преглед лица по пријему у завод. Та посета је такође била ненајављена.

Сарадња са полицијским и заводским службеницима је била професионална.