a

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да се укључивање деце и младих у рад ове институције показало ефикасним у области заштите права детета јер су на основу њихових мишљења и ставова креиране смернице за унапређење ситуације у тој области.

"Ви сте наше уши на терену, и од вас сазнајемо у којим областима и шта Заштитник грађана треба да ради у будућности по питању заштите права детета. Од вас добијамо значајне информације о томе колико се и на који начин поштују права детета и које области треба да се унапређују", рекла је Стојановић у обраћању полазницима Летње школе Заштитника грађана о правима детета.

Стојановић је на отварању Летње школе у Новом Саду подсетила да је Заштитник грађана још 2010. године основао Панел младих саветника Заштитника грађана као трајни облик учешћа деце и младих у раду ове институције.

Летњу школу Заштитника грађана о правима детета од 12. до 16. септембра 2022. године похађаће више од 20 ученика основних и средњих школа из целе Србије.

Полазници Летње школе Заштитника грађана ће на обукама од стручњака из области заштите људских права и стручних сарадника институције Заштитника грађана стицати знања и вештине која ће пренети вршњацима у локалним срединама у којима живе.

У оквиру Летње школе деца и млади биће упознати са Конвенцијом Уједињених нација о правима детета, а учиће и како да препознају насиље у школама и сексуално насиље, као и ситуације у којима могу да постану жртве трговине људима, како да ове облике насиља пријаве и како да се од њега заштите.

Такође, ученици ће бити упознати и са положајем деце жртава трговине људима и деце улице, затим положајем особа са инвалидитетом и старијих, са посебним освртом на положај старијих жена на селу.

Деца и млади имаће и обуке за јавни наступ што ће им олакшати да знања која стекну током Летње школе Заштитника грађана пренесу својим вршњацима у школама на радионицама које ће држати заједно са Заштитником грађана.

Летња школа Заштитника грађана се реализује у оквиру пројекта "Деца деци - знајте своја права" који је финансиран од стране Бугарске развојне помоћи.