a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 15. септембра 2022. године Казнено-поправни завод у Панчеву. Посета је била ненајављена и обављена у циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе.

НПМ је обавио ненадзирани разговор са осуђеним лицем које се у тренутку посете налазило на извршењу дисциплинске мере упућивања у самицу, обишао просторију за извршење ове мере, од заводских службеника прибавио потребне информације о поступању према лицима у самици и извршио увид у релевантну документацију.

Кључни налази из посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују све планиране посете заводима посвећене наведеној теми.

Професионално поступање руководства и заводских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.