a

b_300_0_16777215_00_images_20220905KPZPozarevac1.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 31. августа и 2. септембра 2022. године Одељење притвора Казнено-поправног завода у Пожаревцу – Забели. Посете су биле ненајављене и обављене у циљу прикупљања информација од притворених лица о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења. Разговори су обављени са око десет притворених лица, од којих три притворенице. Такође, НПМ је обишао и просторију која се користи за задржавање лица у кривичном поступку и проверавао начин на који се обавља први лекарски преглед лица по пријему у завод.

b_300_0_16777215_00_images_20220905KPZPozarevac.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Након посете заводу, тим НПМ-а је посетио седиште Полицијске управе у Пожаревцу, као и Полицијску испоставу Пожаревац и Полицијску станицу Велико Градиште. И ове посете су биле ненајављене, а тим НПМ-а је обавио разговоре са полицијским службеницима о начину остваривања основних права доведених и задржаних лица и извршио увид у предмете о задржавању лица. НПМ је обишао и просторије за задржавање, како би проверио да ли су у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Професионално поступање свих полицијских и заводских службеника током посета НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.