a

b_300_0_16777215_00_images_20220831KPZNis.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 26. августа 2022. године Казнено-поправни завод у Нишу. Посета је била ненајављена и обављена у циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе.

Од заводских службеника, чланови тима НПМ добили су потребне информације о поступању према лицима у самици и током издвајања. Извршен је увид у релевантну документацију. НПМ је обишао и просторије намењене за извршење ових мера.

НПМ је обавио ненадзирани разговор са осуђеним лицем које се у тренутку посете налазило на издвајању, као и са два осуђена лица која су у претходном периоду била на извршењу дисциплинске мере упућивања у самицу.

Професионално поступање руководства и заводских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.