a

Град Нови Сад, Општина Бела Паланка и Општина Бабушница добитници су овогодишње награде коју Заштитник грађана, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, шесту годину заредом додељује градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији, који су у претходној години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

Признање за развој партнерства јавног и цивилног сектора у креирању приступачног окружења и доступности услуга добио је Град Шабац, похвалу за залагање за унапређен приступ услугама Градске управе Град Ниш, а захвалнице за учешће на Јавном позиву за доделу награда за развој приступачности у 2021. години добили су градови Врање, Лесковац, Смедерево и Сомбор, као и Општина Свилајнац.